Dầu động cơ Idemitsu 15W40 DH1 dùng cho máy dầu Diesel xô 18 lít

Nhà sản xuất: IDEMITSU
Mã sản phẩm: 15W40 DH1
Tình trạng: 1
Số lượng:
 

Tên hàng: Dầu động cơ idemitsu 15W40 DH1 dùng cho máy dầu Diesel.

Mã hàng: Idemitsu 15W40 DH1

Phẩm cấp: Jaso DH1 15W40/CF4

Đóng gói (L): Xô 18 lít

Thay sau: 10.000 km

Giá bán: Liên hệ