Dầu thủy lực cao cấp Không Kẽm – Daphne Super Hydro 46 , 68

Nhà sản xuất: IDEMITSU
Mã sản phẩm: Daphne Super Hydro 46 , 68
Tình trạng: 1
Số lượng:
 

Mô t
Du thy lc Daphne Super Hydro A được chế to tdu gc tinh chế sâu qua xlý hydro
cùng v
i các phgia chng mài mòn, chng oxi hóa và các phgia khác đem li hiu sut cao
trong các h
thy lc.
ng dng
Sn phm thích hp cho tt ccác hthy lc bao gm ccác cm thy lc cao áp tiên tiến
làm vi
c vi nhit ti cao hơn.
đặc tính
1. Tính chu nhit, n đnh oxi hóa và nhit ưu vitDu gc paraffin được tinh chế sâu
qua x
lý hydro và thêm cht chng oxi hóa đm bo tính n đnh nhit và oxi hóa ưu vit và
gi
m thiu các vn đkt tc do sto cn gây ra. Ngăn chn sto cn bùn trong thùng
ch
a và phin lc.
2.
Thi gian thay du kéo dàiKhong cách thi gian gia các ln thay du rng hơn so
v
i du thy lc chng mài mòn cha km.
3.
Tính chng mài mòn tuyt viBsung các tác nhân chng mài mòn đc bit đm
b
o đc tính chng mài mòn vượt tri và gim thi gian dng cho bo dưỡng máy.
4.
Tính tách nhũ ti ưuKhnăng tách nước cc nhanh giúp chng li snhũ hóa khi nhim
n
ước giúp sn phm này đc bit thích hp bo vcác chi tiết khi gsét và ăn mòn.
5. Đ
im chy rót thpCác phgia hạ đim chy rót làm gim thiu tn hao công sut và
th
i gian làm nóng máy, giúp bo toàn năng lượng.
Đóng gói
Xô 20L, Thùng phuy 200L